experts-choice

totalt slots i kluster

onetheless gruppen fortfarande redovisat en nedskrivning av immateriella tillgångar uppgående till cirka HKD397.3 miljoner euro för året som slutade den 30 juni, men det var en minskning jämfört med en motsvarande nedskrivning av immateriella tillgångar uppgående till cirka HKD450.9 miljoner euro under räkenskapsåret 2016. totalt slots i kluster.